Bilety lotnicze Relacje z podróży
Czytaj pocztę Noclegi Wycieczki
Forum Fotoreportaże
      BiuletynBiuletyn   RejestracjaRejestracja
WycieczkiNoclegiBilety lotniczeCzartery jachtówTargi turystycznePogoda
Start arrow Poradnik arrow Zdrowie w podróży arrow EKUZ - opieka zdrowotna w UE
EKUZ - opieka zdrowotna w UE
Polacy, jako obywatele kraju członkowskiego Unii Europejskiej, mogą uzyskać na terenie UE, w Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii pomoc lekarską bezpłatnie lub po obniżonych kosztach. System ten obejmuje publiczną opiekę zdrowotną, wobec której każde państwo ma swoje odrębne przepisy - warto więc przed wyjazdem zapoznać się szczegółowo z sytuacją na miejscu. W niektórych krajach leczenie jest bezpłatne, w innych chory ponosi część kosztów, a w jeszcze innych trzeba wnieść pełną opłatę za opiekę zdrowotną i dopiero potem ubiegać się o jej zwrot.
Zawsze koniecznie trzeba zachować wszystkie rachunki, recepty i pokwitowania.


EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (EKUZ)

Polacy ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia powinni zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument poświadczający uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Polsce i jednocześnie dowód zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów leczenia w trakcie pobytu za granicą.
Jeśli nie zdążymy uzyskać karty przed wyjazdem, nie pozbawia nas to możliwości skorzystania z opieki zdrowotnej, jednak w takiej sytuacji konieczne jest nawiązanie kontaktu z polskim NFZ. W przypadku braku Europejskiej Karty Funduszu Zdrowia, prawdopodobnie będziemy musieli pokryć koszty leczenia, a nastepnie wystąpić z wnioskiem o zwrot poniesionych wydatków.
Jeżeli uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów nie jest możliwe w trakcie pobytu za granicą, powinniśmy zwrócić się o refundację do swojego wojewódzkiego oddziału NFZ.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest bezpłatnie.

Pamiętajmy, że w większości krajów, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski. Choroba lub wypadek za granicą mogą łączyć się także z  innymi kosztami, które nie podlegają refundacji, takimi jak np. zakwaterowanie. Wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia, aby uniknąć obciążenia tymi opłatami.


Ważność EKUZ
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wystawiana jest przez wjewódzki oddział NFZ na okres planowanego  pobytu, jednakże nie dłużej niż na 2 miesiące, licząc od końca miesiąca, za który została zapłacona ostatnia składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Jedynie w określonych przypadkach może być to okres dłuższy niż 2 miesiące (np. dla emerytów i rencistów).
Jeżeli nasz pobyt w innym państwie członkowskim będzie dłuższy niż okres ważności karty, a nadal jesteśmy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce, powinniśmy wystąpić o uzyskanie następnej Karty. Wniosek należy skierować listem, faksem lub przez osobę trzecią do właściwego oddziału NFZ w Polsce. Do wniosku należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

ZAKRES OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAJACH UE
Nasze leczenie za granicą będzie odbywać się według tych samych reguł, które obowiązują osoby ubezpieczone w danym państwie członkowskim. Inaczej mówiąc - możemy korzystać nieodpłatnie tylko z tych świadczeń zdrowotnych, które należą się nieodpłatnie ubezpieczonym obywatelom w państwie naszego pobytu.
Koszty świadczeń zdrowotnych, które częściowo lub w całości muszą ponosić osoby ubezpieczone w kraju naszego pobytu, będziemy musieli ponieść i my.

W trakcie zagranicznego pobytu w krajach UE, na podstawie EKUZ przysługują nam świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia i służące uniknięciu konieczości powrotu do kraju w celu podjęcia leczenia. O konieczności leczenia decyduje lekarz, do którego sie zgłaszamy w miejscu pobytu.

DIALIZY NEREK
Dializy nerek są dostępne w każdym z państw członkowskich po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zawsze jednak należy wcześniej uzgodnić z wybraną placówką terminy dializ.

TLENOTERAPIA
Podobnie jak w przypadku dializ, również terminy zabiegów tlenoterapii powinnismy wcześniej uzgodnić z wybraną placówką. W niektórych państwach członkowskich tlenoterapia jest dostępna dopiero po uzyskaniu recepty od miejscowego lekarza.

PLANOWANE LECZENIE

Wyjazd do innego państwa członkowskiego na planowane leczenie wymaga zgody wydanej przez Prezesa NFZ lub Ministra Zdrowia. Więcej informacji można uzyskać we właściwym oddziale NFZ.

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA
Z wnioskiem o zwrot kosztów może wystąpić tylko osoba, która skorzystała z opieki zdrowotnej w krajach UE. Jeśłi pacjentem było dziecko do lat 18, o refundację ubiega sie opiekun.
Do wniosku dołączamy wszystkie oryginały rachunków, recepty i dowody zapłaty. Zachowajmy sobie
kopie tych dokumentów.
Rachunki dołączone do wniosku powinny być wystawione na pacjenta.

SZCZEPIENIA PRZED WYJAZDEM DO UE
Przy podróżowaniu po krajach Unii Europejskiej nie wymaga się szczepień. Kiedy jednak wybieramy się w podróż do niektórych terytoriów zamorskich UE, powinniśmy zapoznać się z wymaganiami lub zaleceniami obowiązującymi w miejscu docelowym.

KRAJE, W KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY WSPÓLNOTOWE
Przepisy wspólnotowe dotyczące opieki zdrowotnej obowiązują na terytoriach państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i w Szwajcarii.

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)
EOG obejmuje 25 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

*UNIA EUROPEJSKA
Państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) są:
Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
*POZOSTAŁE KRAJE EOG
Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Przepisy wspólnotowe obowiązują także na terytoriach zamorskich, terytoriach zależnych oraz regionach autonomicznych niektórych wymienionych wyżej krajów.
Dotyczy to:
Balearów, Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli – w przypadku Hiszpanii,
Gujany Francuskiej, Reunion, St. Pierre-et-Miquelon, Gwadelupy oraz Martyniki – w przypadku Francji,
Azorów i Madery – w przypadku Portugalii,
Gibraltaru – w przypadku Wielkiej Brytanii

Przepisy wspólnotowe nie obowiązują na obszarze:
Grenlandii i Wysp Owczych – w przypadku Danii,
Wysp Normandzkich i Wyspy Man – w przypadku Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji na stronie NFZ (www.nfz.gov.pl) oraz na oficjalnej stronie Unii Europejskiej (www.europa.eu)

 
Biuletyn: Imię: Email:
              
      Nie masz konta?

BIULETYNKontaktO nasMapa stronyPolityka Prywatności i ZaufaniaRegulamin korzystania z serwisu
Copyright © 2006-2018 grupa eturystyka.org - Wszystkie prawa zastrzeżone;